DuPont Compounding Operator 3 ploegen in Antwerp, Belgium

Compounding Operator 3 ploegen (Job Number: PRO00009019)

Description

Op basis van reeds aanwezige kennis zal de compounding operator ingezet worden als extruder operator of service operator.

Een service operator assisteert de extruderoperators tijdens hun operationele bediening van een extrusielijn en kan na voldoende ervaring de extruderoperator vervangen.

VOORNAAMSTE TAKEN:

 • Het zorgen van een goede housekeeping van de extruderlijn

 • Assistentie bij klein onderhoudswerk en clean-outs voor extruder operators

 • Het uitvoeren van taakanalyses, Q- en veiligheidsaudits

 • Verantwoordelijk zijn voor persoonlijke handelingen op gebied van: veiligheid, kwaliteit, kwantiteit, housekeeping, contact & samenwerking

 • Het rapporteren van:

 • de specifieke dagtaken en eventuele speciale voorvallen via het teamrapport

 • verbruikte grondstoffen, kwaliteits,- en kwantiteitsgegevens met gebruik van een PC

 • observaties van de conditie van de apparatuur en alle onregelmatigheden

 • Er zorg voor dragen dat de extruderlijn altijd over voldoende en correcte grondstoffen beschikt zodat de continuïteit van het productieprocess is verzekerd

Op basis van reeds aanwezige kennis:

Een extruder operator verzorgt de operationele bediening van een extrusielijn om de productienormen op een veilige en kwalitatieve manier te bereiken, dit in nauwe samenwerking met de andere operators of area operator in het team.

VOORNAAMSTE TAKEN:

 • Het zelfstandig organiseren van het werk en problemen voorkomen en , bij ontstaan, behandelen. Dit zowel op gebied van kwaliteit en veiligheid in een mechanische en PLC gestuurde procesafdeling

 • Het uitvoeren van kleine herstellingen onder leiding van de areaoperator of diensthoofd

 • In teamverband kunnen functioneren in de specifieke werkomgeving en kunnen invallen voor andere functies binnen en buiten het team

 • de area-operator of diensthoofd informeren over deproblemen en gebrekkige werking van de hem/haar toegewezen apparatuur. Het adviseren over de te nemen acties en de opkomende collega's volledig op de hoogte brengen

 • Betrokken zijn bij de veiligheid op het werk van zijn/haar collega contractors en ook inzake hygiëne en milieu

 • Het assisteren bij de praktische training van operators en/of nieuwe werknemers

 • Goede contacten met andere operators binnen de shift en daarbuiten onderhouden; vooral met diegene die in hetzelfde team werken, als ook met onderhouds-, labo- en procespersoneel

 • Verantwoordelijk voor de toestand van de materialen, machines, werkplaats en het assisteren bij werkzaamheden die buiten het terrein van de normale clean-out vallen en ook de down-tijden beperken

 • Een controlerende en uitvoerende taak hebben onder normale en afwijkende omstandigheden. Steeds de nodige initiatieven tonen om de werkomgeving stofvrij en opgeruimd te houden

 • Veilig, efficiënt en kwaliteitsbewust de gewenste hoeveelheden product produceren door het naleven van alle regels en procedures voor het bedienen van apparatuur en het proces

Qualifications

 • Flexibele persoonlijkheid met goede contactuele eigenschappen

 • Grondige kennis van lijnen, randapparatuur, producten, processen en veiligheidsprocedures

 • Electro-mechanische kennis voor het uitvoeren van kleine werkzaamheden.

 • In staat zijn om in teamverband te werken

 • Opleidingsniveau A2 of gelijkwaardig en bij voorkeur minimum een jaar ervaring in compounding

Primary Location: EMEA-Belgium-Antwerp-Mechelen

Organization: Transportation & Advanced Polymers

Schedule: Full-time

Education Level: Technical Diploma (±12 years)

Employee Status: Temporary

Job Type: Entry Level

DuPont is an equal opportunity employer. Qualified applicants will be considered without regard to race, color, religion, creed, sex, sexual orientation, gender identity, marital status, national origin, age, veteran status, disability or any other protected class. If you need a reasonable accommodation to search or apply for a position, please visit our Accessibility Page for Contact Information. For US Applicants: See the “Equal Employment Opportunity is the Law” poster.