DuPont BIO/LABORATORIOANALYYTIKKO in Southern Finland, Finland

BIO/LABORATORIOANALYYTIKKO (Job Number: LAB00001336)

Description

Vuonna 1802 perustettu DuPont on monialayritys, joka työllistää tänä päivänä n. 70 000 henkilöä 70 maassa. DuPont hankki enemmistöosuuden Daniscosta toukokuussa 2011 ja Danisco Sweeteners Oy toimii nyt osana DuPont Nutrition & Health liiketoimintayksikköä. Danisco on maailman johtavia ruokaparanteiden, entsyymien ja biopohjaisten aineiden valmistajia. Lisätietoja www.dupont.com.

Global Health and Nutrition Science ryhmämme Kirkkonummen Kantvikissa tekee tutkimusta probioottien ja muiden bioaktiivisten yhdisteiden terveysvaikutuksista. Haemme tutkimuskeskukseemme vakinaiseen työsuhteeseen

BIO/LABORATORIOANALYYTIKKOA

Työnkuvaan kuuluu

• Solu- ja mikrobiologisten kokeiden suunnittelu ja suorittaminen yhdessä tutkijoiden kanssa

• Biologisten näytteiden käsittely, analysointi, tulosten laskenta ja raportointi

• Käytettävien laitteistojen ja menetelmien ylläpito ja validointi

• Uusien menetelmien omaksuminen ja hakeminen kirjallisuudesta

Qualifications

Edellytämme

  1. Sinulla on laboratorioanalyytikon koulutus tai työssähankittu vastaava kokemus.

  2. Sinulla on hyvä turvallisuusasenne

  3. Sinulla on suunnittelu- ja ongelmanratkaisukykyä sekä kykyä yhteistyöhön

  4. Olet huolellinen, oma-aloitteinen ja valmis itsenäiseen työskentelyyn

  5. Sinulla on mikrobiologisten, biokemiallisten ja molekyylibiologisten menetelmien sekä soluviljelytekniikoiden tuntemusta.

  6. Aikaisempi kokemus solujen eristyksestä, kasvatuksesta, erilaistamisesta ja solujen pintamarkkerianalyyseistä sekä mikrobien kasvatuksesta ja virtaussytometri-analyysien suorittamisesta katsotaan eduksi

  7. Olet teknisesti suuntautunut ja osaat käyttää yleisimpiä tietokone-ohjelmia

  8. Sinulla on sujuva suomen kielen taito ja hyvä englannin kielitaito

Primary Location: EMEA-Finland-Southern Finland-Kantvik

Organization: Nutrition and Health

Schedule: Full-time

Education Level: Bachelor's Degree (±16 years)

Employee Status: Regular

Job Type: Experienced

DuPont is an equal opportunity employer. Qualified applicants will be considered without regard to race, color, religion, creed, sex, sexual orientation, gender identity, marital status, national origin, age, veteran status, disability or any other protected class. If you need a reasonable accommodation to search or apply for a position, please visit our Accessibility Page for Contact Information. For US Applicants: See the “Equal Employment Opportunity is the Law” poster.